Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Deponerte arkiv

Austrheim kommune har avtale med Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS (IKA Hordaland) om leige av depot for papirarkiv og drift av digitalt sikringsmagasin.

Austrheim kommune har deponert eldre administrativt arkivmateriale frå 1837 til 2016 til IKA Hordaland. Bestanden av administrativt arkivmateriale utgjer 154 hyllemeter. I tillegg er det deponert 45 hyllemeter personregistermateriale. Arkiva 1837-2016 er ordna etter norsk allment arkivskjema, arkivavgrensa, kassasjonshandsama og listeført i tråd med arkivforskrifta. 

IKA Hordaland og papirdepotet er lokalisert i Hansaparken i Kalfaret i Bergen og har besøksadresse: Kalfarveien 82. Papirdepotet oppfyller krav til spesialrom for arkiv i tråd med føresegnene i kapittel IV i forskrift om offentlege arkiv.

Katalogane er tilgjengeleggjort på arkivportalen.no:

Arkivmateriale eldre enn 100 år blir kontinuerleg skanna og gjort tilgjengeleg. 

Materialet er publisert til digitalarkivet.no:

Laster...