Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Tapte arkiv

Fagsystem: Møre Data 
Fagområde: Sosialteneste
Periode:  fram til 1996

ikkje deponert - tapt

Fagsystem: Familia
Fagområde: Sosialteneste og barnevern
Periode: 1996 - 2007

ikkje deponert - tapt

Papirbasert arkiv er gjeldande for periodene for desse avdelingane. Arkivet for personregister er bevart i fjernarkiv/depot.

Laster...