Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Behandlingsansvarleg

For å kunne vurdere om du er behandlingsansvarleg, må du vite kva slags rolle ein behandlingsansvarleg har.

Ein behandlingsansvarleg er ein fysisk eller juridisk person, offentleg myndighet, ein institusjon eller eitkvart organ som åleine eller saman med andre bestemmer føremålet med behandlingen av personopplysningar og kva midlar som skal nyttast; når føremålet med og midlane for behandlinga er fastsett i unionsretten eller i medlemsstatane sin nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlege, elelr dei særskilde kriteriane for utpeiking av vedkomande, fastsetjast i unionsrette eller i medlemsstaten sin nasjonale rett. Jf. Personvernforordningen artikkel 4, nr. 7.

Les meir på Datatilsynet sine heimesider.

Laster...