Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Politisk organisering

 

Kommunestyret er det øvste organet i kommunen jf. kommunelova § 5-3. Kommunestyret har eit særleg ansvar for den heilskaplege styringa av kommunen og som øvste plan- og budsjettorgan er det viktig å gjere ei rettvis fordeling mellom ulike interessar og prioritere innafor den samla ressursramma som kommunen rår over.

Austrheim kommunestyre har 17 medlemmer

Kommunestyret kan delegrere mynde til å treffe vedtak til andre folkevalte organ, ordførar eller kommunedirektøren innanfor rammene gjeve av kommunelova eller andre lover. Ei slik delegering skal handsamast i kommunestyret med vedtak.

Lenke til: 

Delegasjonsreglement

Laster...