Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Internkontroll

Jf. forskrift om offentlege arkiv § 4 skal; «den øvste leiinga i organet må sjå til at arkivarbeidet blir omfatta av organets internkontroll». Austrheim kommune har valt å nytte Netpower som verktøy for kommunen sin internkontroll jf. kommunelova kapittel 25.

Kommunen ønskjer også å nytte arkivplan.no som verktøy for kommunen sin arkivplan.
Arkivplanen skal nyttast som eit arbeids- og styringsverktøy for dokumentasjonsforvaltninga i kommunen. 

Arkivplan: 

  • Arkivoversikt
  • Bevaring og kassasjonsplan
  • Depot

Netpower (Kvalitetsstyringssystem):

  • Avdelingane sine rutinar, retningsliner og prosedyrer
  • Arkivtenesta sine rutinar, retningsliner og prosdedyrer
  • Kommunen sine strategier og planar
  • Deponeringsplan
  • Beredskap
  • Avvik og handsaming av avvik
Laster...