Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplan

Arkivplan vert oppdatert kontinuerleg. Alle brukarar har ansvar for å gje tilbakemelding på den informasjon som er i arkivplanen. Om registrerte opplysningar ikkje er korrekte eller endringar er gjort, skal arkivleiar ha melding.

Til dømes:

  • når store organisatoriske endringar forekjem
  • når kommunale einingar blir lagt ned eller oppretta
  • når det blir oppretta eit nytt arkiv eller ein ny arkivdel
  • når det blir oppretta eller lagt ned eit utval
  • når ei kommunal eining tek i bruk eit nytt datasystem
  • når det skjer vesentlege endringar i kommunen sitt delegasjonsreglement
  • når kommunale oppgåver blir overført til verksemder utanfor kommunen

 

Arkivansvar: kontakt Servicekontoret tlf. 56 16 20 00 eller e-post: post@austrheim.kommune.no
Servicekontoret vil ha det daglege ansvar for å følgje opp arkivplanen i høve til alle verksemdene i kommunen.

Laster...