Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplan

Arkivplanen skal minimum oppdateres kvart år. Vidare skal arkivplan skal vi oppdatere plan når:

store organisatoriske endringar forekjem
kommunale einingar blir lagt ned eller oppretta
det blir oppretta eit nytt arkiv eller ein ny arkivdel
det blir oppretta eller lagt ned utval
ei kommunal eining tek i bruk eit nytt datasystem
ved vesentlege endringar i kommunen sitt delegasjonsreglement
kommunale oppgåver vert overført til verksemder utanfor kommunen

Laster...